مهر ۱۳, ۱۳۹۶
3D Printed Robots

روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش دوم)

۳D Printed Robots   –  روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش دوم  )     Randy Sarafan’s 3D Printed Robot این چیست؟ هنگامی که نوبت  به ساختن چیزها می […]
مهر ۲, ۱۳۹۶
3D Printed Robots

روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش اول )

  ۳D Printed Robots   –  روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش اول  )     Zowi یک روبات دوپا است که چاپ سه بعدی شده است. هدف این […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
آیا ربات ها جانشین شغل ها خواهند شد ؟

آیا ربات ها جانشین شغل ها خواهند شد ؟

شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

تعریف علم رباتیک

شهریور ۹, ۱۳۹۶
نشست گروه تحقیقات در ماد ایران

دومین نشست واحد تحقیقات رباتیک ناج (NAJ RRC) با مادیران

   
تیر ۲۷, ۱۳۹۶
واحد تحقیقات رباتیک ناج

انتقال تحقیقات رباتیک ناج به واحدی مجهز

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
اجلاس سران رهبران مشتری مدار

حضور مهندس آجیل فروشان در اجلاس سران رهبران مشتری مدار

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
میهمانان روسی در رباتیک ناج

حضور مهمانان روس در شرکت رباتیک ناج

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
میهمانان المانی در رباتیک ناج

حضور میهمانان آلمان در شرکت رباتیک ناج