شهریور ۹, ۱۳۹۶
نشست گروه تحقیقات در ماد ایران

دومین نشست واحد تحقیقات رباتیک ناج (NAJ RRC) با مادیران

   
تیر ۲۷, ۱۳۹۶
واحد تحقیقات رباتیک ناج

انتقال تحقیقات رباتیک ناج به واحدی مجهز

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
اجلاس سران رهبران مشتری مدار

حضور مهندس آجیل فروشان در اجلاس سران رهبران مشتری مدار

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
میهمانان روسی در رباتیک ناج

حضور مهمانان روس در شرکت رباتیک ناج

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
میهمانان المانی در رباتیک ناج

حضور میهمانان آلمان در شرکت رباتیک ناج