اکتبر 5, 2017
3D Printed Robots

روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش دوم)

۳D Printed Robots   –  روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش دوم  )     Randy Sarafan’s 3D Printed Robot این چیست؟ هنگامی که نوبت  به ساختن چیزها می […]
سپتامبر 24, 2017
3D Printed Robots

روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش اول )

  ۳D Printed Robots   –  روبات های سه بعدی چاپ شده ( بخش اول  )     Zowi یک روبات دوپا است که چاپ سه بعدی شده است. هدف این […]