آگوست 31, 2017
نشست گروه تحقیقات در ماد ایران

دومین نشست واحد تحقیقات رباتیک ناج (NAJ RRC) با مادیران

   
جولای 18, 2017
واحد تحقیقات رباتیک ناج

انتقال تحقیقات رباتیک ناج به واحدی مجهز

جولای 18, 2017
اجلاس سران رهبران مشتری مدار

حضور مهندس آجیل فروشان در اجلاس سران رهبران مشتری مدار

جولای 18, 2017
میهمانان روسی در رباتیک ناج

حضور مهمانان روس در شرکت رباتیک ناج

جولای 18, 2017
میهمانان المانی در رباتیک ناج

حضور میهمانان آلمان در شرکت رباتیک ناج