نمونه تصویر برداری هوایی توسط گروه ناج از برج میلاد در تهران

مارس 15, 2017

تصویر برداری هوایی

نمونه تصویر برداری هوایی توسط گروه ناج